پشتیبانی شنبه تا چهار شنبه
( 7:30 - 14:30)
منو
مدیران

مدیران Management

به‌ آموزش‏هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد
كه‌ در راستاي‌ تعالي معنوي و حرفه‌ای مديران‌ در زمينه‌هاي‌ بهبود نگرش‌ و بصیرت ‏افزایی
و توسعه‌ مهارت‏های‌ انساني‌، ادراكي‌ و فني‌ در چارچوب «سامانه و برنامه آموزش مديران» طراحي و اجرا مي‌گردد.

شغلی

شغلی employee

به
آموزش‏هايي اطلاق مي‌شود كه توانایی‌های شغلي(دانش، مهارت و نگرش) مورد نیاز
كاركنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین را به منظور انجام صحیح وظایف شغل و
ارتقاء در طول مسیر شغلی فراهم می‏نماید و ارتقاء شغلی آن‌ها و تمدید قرارداد
پیمانی و قرارداد معین کار منوط به طی این آموزش‏ها‌ست.

فرهنگی و عمومی

فرهنگی و عمومی Cultural and public

آموزش های فرهنگی و عمومی به سه دسته زیر تقسیم میشود:1- آموزش های فرهنگی و اجتماعی 2-آموزش های توانمندی های اداری3-آموزش های عمومی فناوری اطالاعات

وبینارها و کنفرانس‌های آنلاین

وبینارها و کنفرانس‌های آنلاین

وبینارها در واقع جایگزینی برای دوره های آموزشی حضوری وسمینارها و کارگاه های مختلف هستند که بصورت آنلاین یا آفلاین برگزار می شوند.در این محیط شما قادر به دیدن مدرس و فایل ارائه شده هستید اما با دیگر کاربران ارتباط تصویری و صوتی ندارید.

تربیت مدرسان

تربیت مدرسان

در راستای اجرای بند 3 بخشنامه شماره 464185 مورخ 1397/08/29 سازمان اداری
استخدامی کشور و با تاکید و لزوم استفاده از مدرسان دارای گواهینامه مدرسی
توسط دستگاه های اجرایی جهت تدریس در دوره های آموزشی کارکنان دولت، دوره
های آموزشی تربیت مدرسان برگزار می گردد.

اختصاصی دستگاه ها

اختصاصی دستگاه ها

    گذراندن دوره‌های آموزشی (ویژه کارکنان و کارمندان و پرسنل دستگاه های خصوصی و دولتی) برای هر ارگان دولتی و سازمانی از الزامات حرفه ای شدن است.